Julyoga

När mörkret är som mest kompakt kan du göra en medveten insats för att förbinda dig, tona in och ha kontakt med din expanderade medvetenhet – din själ!

Låt inte smärta, tyngd, stress eller negativitet dränera din energi.

Ditt sanna jag är komplett och fullkomligt men du behöver uppleva det för att aktivera den högre aspekten av dig själv.

Det är ett tecken på expanderad medvetenhet att en person är närvarande.
Nuet glider iväg för att sinnet glider iväg. Låt det inte ske.

Det riktiga här och nu handlar inte bara om att vara närvarande.
Det innebär upplevelsen av fullkomligheten i det närvarande ögonblicket.

Välkommen på julyoga!

Mellandagarna
Varje dag från Annandagen (26 december) till dagen innan Nyårsafton (30 december) kl. 17 – 18:30.
Specialpris: 500:- för 5 tillfällen!
Drop-in: 150/gång.

Jag ser fram emot ditt ljus!