Kundaliniyoga

Mija i Barnet

Vi går igenom de viktigaste i Kundaliniyogan, gör ett antal yogapass och vi integrerar andningen aktivt i vår yoga. Vi börjar att hitta kontakten med oss själva och en medveten närvaro genom olika mantrameditationer. Denna ger oss redskap att börja vår egen praktik hemma. Vilket är en viktig del inom Kundaliniyogan.

Vi stärker kroppen, får kontakt med andningen, tränar koncentration och närvaro via yogapass, meditationer, mantran och andningstekniker. Vi arbetar med att släppa gamla spänningar och mönster som håller oss tillbaka, fördjupar kontakten med oss själva och öppnar upp i ett härligt flöde!

Vi tittar närmare på teman som yogisk livsstil, vårt sinne, mantran och meditation ihop med nya spännande yogapass.

Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform som lägger stor vikt på vårt sinne. Den består av genuint sammansatta yogaövningar som integreras med kraftfulla andningstekniker och avslutas med en kortare meditation.

Genom Kundaliniyogan stärker vi kroppen och gör den smidigare, vi stärker hjärta och lungor, stimulerar nervsystemet och körtelsystemet samtidigt som den hjälper oss att komma i kontakt med oss själva genom en medveten närvaro. Den balanserar också vårt sinne och gör oss mer rustade för alla utmaningar som det innebär att leva.

Kundaliniyogan är omkring 5000 år gammal och kom till Västvärlden i slutet på 1960-talet via en yogisk mästare, Yogi Bhajan. Han reste, undervisade och inspirerade miljoner människor runtom i världen. Genom Kundaliniyogan berörde han människors hjärtan, transformerade deras liv och har efterlämnat ett oförglömligt intryck. Han var en dynamisk ledare, lärare, författare och har bidragit till att Yoga, Meditation, andlighet och hälsosam livsstil har fått alltmer större acceptans i Västvärlden.