Medicinsk yoga

Medicinsk Yoga är en lugnare yogaform som bygger på Kundaliniyogan men är mindre fysiskt krävande. Vi gör mjuka inkännande rörelser tillsammans med olika andningstekniker.

Vi lägger stor vikt på djup avslappning. Vi tar oss tid att stanna upp och hämta kraft och energi.

Forskning visar att medicinsk yoga är mycket gynnsam vi stressrelaterade symtom, oro, ångest, depression, sömnstörningar, högt blodtryck samt ryggbesvär.

Det är viktigt att du meddelar innan kursen om du lider av någon sjukdom vi behöver veta om.

Yoga för kvinnans hormonbalans är en anpassning av våra medicinska yoga-kurser!

Vi arbetar med att balansera våra hormoner, som ibland kan ge oss olika besvär av både fysisk, mental och emotionell karaktär. Under alla livets skeden. Vänder sig till alla kvinnor och framförallt till dig som lider av PMS och klimakteriebesvär.