Vad är Kundalini Yoga?

Genom att träna Kundalinyoga behåller kroppen formen. Vitaliteten ökar och sinnet tränas att bli starkt och flexibelt för att klara utmaningar i form av stress och förändringar. Kundaliniyogan påverkar dig fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt!

Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform som lägger stor vikt på vårt sinne. Den består av genuint sammansatta yogaövningar som integreras med kraftfulla andningstekniker och avslutas med en kortare meditation.

Genom Kundaliniyogan stärker vi kroppen och gör den smidigare, vi stärker hjärta och lungor, stimulerar nervsystemet och körtelsystemet samtidigt som den hjälper oss att komma i kontakt med oss själva genom en medveten närvaro. Den balanserar också vårt sinne och gör oss mer rustade för alla utmaningar som det innebär att leva.

Kundaliniyogan är omkring 5000 år gammal och kom till Västvärlden i slutet på 1960-talet via en yogisk mästare, Yogi Bhajan. Han reste, undervisade och inspirerade miljoner människor runtom i världen. Genom KundaliniYogan berörde han mäniskors hjärtan, transformerade deras liv och har efterlämnat ett oförglömligt intryck. Han var en dynamisk ledare, lärare, författare och har bidragit till att Yoga, Meditation, andlighet och hälsosam livsstil har fått alltmer större acceptans i Västvärlden.