Utbildning

Vi håller fördjupande kurser både för blivande yoga-lärare, inom healing och inom andra områden.