Workshops

Under våra workshops ses vi ett tillfälle och lär oss om olika kringliggande ämnen. Vi har tillexempel en populär intro-kurs i Ayurveda och Medicinsk yoga som vi kör varje termin.

Kontakta oss för mer information.